InSan-Projekt - Zakres usług


Biuro projektowe Insan-projekt oferuje pełen zakres usług w zakresie projektów budowlanych a skończywszy na projektach wykonawczych.

W zakres działalności wchodzą:

- instalacje centralnego ogrzewania,

- instalacje wody zimnej , ciepłej i cyrkulacji,

- instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- instalacje hydrantową oraz tryskaczową,

- przyłącza i instalacje gazowe,

- instalacje wentylacji,

- instalacje klimatyzacji,

- instalacje źródeł ciepła i chłodu,

- sieci i przyłącza wodno-kanalizacyjne,

- sieci i przyłącza cieplne,

- sporządzanie charakterystyk energetycznych budynków,

- sporządzanie świadectw  energetycznych budynków,

- sporządzanie operatów wodnoprawnych,

- instalacje sprężonego powietrza oraz instalacje odciągów miejscowych,

- instalacje gazów medycznych i technicznych,

- instalacje pary technologicznej,

- kosztorysy inwestorskie , ofertowe oraz przedmiary robót,

- i inne instalacje technologiczne w tym gazy medyczne i techniczne wraz z źródłami,

Dodatkowo oferujemy usługi inwentaryzacyjne, nadzory autorskie i inwestycyjne.