InSan-Projekt - Referencje

ROK 2009

 • Projekt budowlany instalacji wod.-kan., c.o.,gaz oraz ogrzewanie powietrzne dla budynku  jednorodzinnego w Borówcu
 • Projekt budowlany instalacji wod.-kan., c.o.,gaz dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Luboniu

 • Projekt budowlano-wykonawczy remontu instalacji kotłowni gazowej dla Urzędu Pocztowego w Środzie WLKP.

 • Projekt budowlano-wykonawczy remontu instalacji kotłowni olejowej dla Urzędu Pocztowego we Wrześni

 • Projekt budowlano-wykonawczy instalacji c.o. , wod.-kan. , p.poż. , modernizacji węzła cieplnego,  wentylacji i klimatyzacji oraz przyłączy dla szkoły ponadgimnazjalnej oraz sali sportowej w Kaliszu

 • Projekt budowlany i wykonawczy instalacji wod-kan, c.o. dla domku jednorodzinnego w Kokoszczynie

 • Projekt budowlany i wykonawczy instalacji wod.-kan., c.o.,gaz oraz ogrzewanie powietrzne dla budynku  w Suchym Lesie

 • Projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji dla obiektu zabytkowego w Osieku nad Notecią

 • Projekt wentylacji i klimatyzacji prywatnej Kliniki w Kobylnikach

 • Projekt wykonawczy instalacji wentylacji, klimatyzacji, ciepła technologicznego na potrzeby przebudowy Pizzerii we Wrześni

 
 

ROK 2010 • Projekt budowlany i wykonawczy instalacji wod.-kan., c.o.,wentylacji, kotłowni na potrzeby modernizacji budynku świetlicy w Tucznie i Sokólsku

 • Projekt budowlany i wykonawczy instalacji wod.-kan., p.poż.,  c.o., węzła cieplnego, kanalizacji deszczowej, sieci zewnętrznych na potrzeby rozbudowy Biblioteki pedagogicznej w Kaliszu

 • Projekt budowlano-wykonawczy instalacji sprężonego powietrza , wod. - kan. oraz instalacji azotu na potrzeby modernizacji budynku Jubilerskiego w Poznaniu

 • Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod.-kan. , c.o. na skutek zmian aranżacji mieszkań dla kompleksu mieszkalnego wielorodzinnego w Świnoujściu

 • Projekt wykonawczy instalacji wentylacji i instalacji pary na potrzeby rozbudowy zakładu mięsnego w Sławie

 • Projekt wykonawczy instalacji wentylacji, klimatyzacji i ciepła technologicznego dla budynku biurowego w Krotoszynie

 • Projekt budowlany i wykonawczy instalacji wod.-kan., p.poż., c.o., gaz, wentylacji, klimatyzacji, technologi kotłowni oraz przyłączy dla hali produkcyjno magazynowej w Zamysłowie

 • Projekt budowlany instalacji wod.-kan., p.poż., c.o., gaz, wentylacji, klimatyzacji, technologi kotłowni oraz sieci zewnętrznych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Polanicy Zdrój

 • Projekt budowlany i wykonawczy sieci i przyłączy wod. - kan. na potrzeby budowy Przedszkola w Antoninku

 • Projekt budowlany i wykonawczy sieci i przyłączy wod. - kan. na potrzeby budowy budynków jednorodzinnych w Szczepankowie

 • Projekt budowlany i wykonawczy instalacji wod.-kan., c.o.,wentylacji, kotłowni na potrzeby modernizacji budynku świetlicy w Tucznie i Sokólsku

 • Projekt budowlany i wykonawczy instalacji wod.-kan., p.poż.,  c.o., technologi kotłowni, kanalizacji deszczowej, sieci zewnętrznych, instalacji gazu, wentylacji i klimatyzacji na potrzeby rozbudowy piekarni w Kuślinie

 • Projekt budowlany instalacji wod. - kan., c.o., klimatyzacji, gazu wraz z przyłączami na potrzeby przebudowy budynku biurowego na ul. Dziadoszańskiej w Poznaniu

 • Projekt wykonawczy instalacji wod.-kan. , p.poż., c.o. technologi kotłowni, gazu, wentylacji i klimatyzacji dla nowoprojektowanego budynku handlowo usługowego w Zielonej Górze

 • Projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji dla nowoprojektowanego budynku basenu wraz z zabiegami SPA  w Lusowie

 • Wykonano szereg świadectw energetycznych i projektów przyłączy wod. - kan. dla budynków jednorodzinnych z Poznania i okolic

 
 

ROK 2011 • Projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych i technicznych dla MSWIA w Gdańsku

 • Projekt budowlany i wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji na potrzeby budowy budynku Hali C o pow. ok. 30.000 m2 w Robakowie

 • Projekt budowlany i wykonawczy instalacji solarnej , wentylacji oraz gruntowego wymiennika ciepła na potrzeby modernizacji budynku jednorodzinnego w Poznaniu

 • Projekt budowlany instalacji wod.-kan. , c.o. , gaz , klimatyzacji oraz instalacji solarnej na potrzeby budowy domku jednorodzinnego w Błażejewku

 • Projekt wykonawczy instalacji gazów medycznych i technicznych dla Szpitala Praskiego w Warszawie

 • Projekt budowlany  instalacji wod.-kan.,  c.o., gaz, technologi kotłowni oraz przyłączy na potrzeby budowy sześciu budynków wielorodzinnych w Dąbrówce

 • Projekt budowlany i wykonawczy instalacji sprężonego powietrza na potrzeby Pralni w Bydgoszczy

 • Projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji, c.o., ciepła technologicznego oraz modernizacji kotłowni na potrzeby rozbudowy budynku usługowo biurowego w Kępnie

 • Projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych wraz z źródłami na potrzeby rozbudowy OIOMU w Łodzi

 • Projekt budowlany i wykonawczy instalacji c.o.,wentylacji, oddymiania, systemu sygnalizacji pożaru, przyłącza cieplnego  oraz modernizacji węzła cieplnego na potrzeby budowy budynku wielorodzinnego w Warszawie

 • Projekt budowlany instalacji wod.-kan., c.o., technologi kotłowni, kanalizacji deszczowej, sieci zewnętrznych, instalacji gazu, instalacji solarnej na potrzeby budowy domku jednorodzinnego we Wrocławiu

 • Projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych na potrzeby modernizacji Szpitala Banacha w Warszawie

 • Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod.-kan. , p.poż., c.o. dla nowoprojektowanego budynku hotelowego w Swarzędzu

 • Projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji na potrzeby budowy budynku biurowo - usługowego w Polanicy Zdrój

 • Projekt budowlany instalacji c.o.,wentylacji, oddymiania, systemu sygnalizacji pożaru, wod.-kan., p.poż.,gazu, technologi kotłowni, sieci zewnętrznych, kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód deszczowych do stawu na potrzeby budowy kompleksu budynków wielorodzinnych z garażem podziemnym A,B,C,D,E,F o łącznej pow. ok. 16.000 m2 we Władysławowie

 • Projekt budowlany instalacji c.o., wod.-kan., p.poż.,sieci zewnętrznych na potrzeby budowy budynku kultury w Suchym Lesie

 • Wykonano szereg świadectw energetycznych w Koninie i projektów przyłączy wod. - kan. dla budynków jednorodzinnych z Poznania i okolic

 
 

ROK 2012 • Projekt  wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji dla budynku hotelowego w Kosobudzu

 • Projekt budowlany i wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji, wod.-kan., p.poż, c.o., modernizacji węzła cieplnego, sieci zewnętrznych na potrzeby budynku Dworca w Ełku

 • Projekt budowlany i wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji, wod.-kan., p.poż, c.o., technologi kotłowni, gazu, sieci zewnętrznych na potrzeby budynku Dworca w Wieliczce

 • Projekt budowlany i wykonawczy instalacji wod.-kan. , p.poż.  c.o. , gaz , wentylacji , klimatyzacji, technologi kotłowni oraz przyłączy na potrzeby budowy szkoły muzycznej w Szczebrzeszynie

 • Projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych i technicznych dla Szpitala IKARD w Warszawie

 • Projekt rewizyjny instalacji wod.-kan., p.poż., gaz, wentylacji , klimatyzacji i ciepła technologicznego oraz sieci zewnętrznych na potrzeby budowy Galerii handlowej koło Poznania

 • Projekt budowlany i wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji, c.o., wod. - kan. , p.poż., ciepła technologicznego, technologi kotłowni oraz sieci zewnętrznych na potrzeby rozbudowy budynku klasztornego w Kętrzynie

 • Projekt budowlany i wykonawczy instalacji c.o.,wentylacji, klimatyzacji , wod.-kan., na potrzeby budowy budynku biurowego kontenerowego na Rembelszczyźnie

 • Projekt budowlany instalacji wod.-kan., c.o.,modernizacji  kotłowni,wentylacji i klimatyzacji  na potrzeby modernizacji Urzędu w Poznaniu

 • Projekt budowlano-wykonawczy instalacji c.o. , wod.-kan. , technologi kotłowni na potrzeby budowy budynku wielorodzinnego w Przebędowie

 • Projekt budowlano-wykonawczy instalacji  p.poż. na potrzeby modernizacji Urzędu w Ostrowcu

 • Projekt budowlany i wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji, c.o., wod. - kan. , p.poż., ciepła technologicznego, węzła cieplnego , przyłącza cieplnego na potrzeby przebudowy budynku biurowego we Wrześni

 • Projekt budowlany instalacji wentylacji, c.o., wod. - kan. , p.poż., gazu,technologi kotłowni , instalacji solarnej oraz sieci zewnętrznych na potrzeby budowy kompleksu budynków wielorodzinnych w Poznaniu

 • Projekt budowlany i wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji, c.o., wod. - kan. , p.poż., ciepła technologicznego, modernizacji węzła cieplnego oraz przyłączy na potrzeby przebudowy budynku biurowo magazynowego w Opolu

 • Projekt budowlany instalacji wentylacji, klimatyzacji, c.o., wod. - kan. , p.poż., wraz z przyłączami  na potrzeby budowy budynku handlowo-usługowego w Kobylej Górze

 • Projekt budowlany instalacji wentylacji, klimatyzacji, c.o., wod. - kan. , p.poż., wraz z przyłączami  na potrzeby budowy budynku handlowo-usługowego w Czarnkowie

 • Projekt budowlano-wykonawczy instalacji  c.o., wod. - kan. , p.poż., wraz z modernizacją kotłowni na potrzeby budowy internatu w Lubaszu

 • Projekt budowlany i wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji, c.o., wod. - kan. , ciepła technologicznego, technologi kotłowni oraz przyłączy na potrzeby budowy budynku w Kiekrzu

 • Projekt budowlany instalacji wentylacji, c.o., wod. - kan. , gazu,oraz przyłączy na potrzeby przebudowy budynku Hali w Gnieźnie

 
ROK 2013

 

 • Nadzór nad instalacjami wentylacji i klimatyzacji oraz projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji w Parku Handlowym Franowo w Poznaniu

  • Aktualizacja Listy Referencyjnej - wkrótce